บทความน่ารู้

บทความ

632 ครั้ง
19/05/2024

สีของป้ายทะเบียนรถมีความหมายว่าอย่างไร | Ben Tabien

สีของป้ายทะเบียนรถมีความหมายว่าอย่างไร | Ben Tabienทำความรู้จักกับสีของป้ายทะเบียนรถ ป้ายทะเบียนสีต่าง ๆ มีความหมายว่าอย่างไร?

 

สีของป้ายทะเบียนรถบ่งบอกอะไร ความหมายของสีป้ายทะเบียนรถคืออะไร ทำไมสีของป้ายทะเบียนถึงแตกต่างกัน… คำถามเหล่านี้มักเกิดขึ้นกับใครหลาย ๆ คน เพราะในท้องถนนมีรถยนต์มากมายหลากหลายประเภทแต่ทำไมกลับมีสีของป้ายทะเบียนที่ไม่เหมือนกัน 

 

วันนี้ Ben Tabien จะพาทุกคนไปรู้จักกับความหมายของสีป้ายทะเบียนให้มากยิ่งขึ้น ถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูกันเลย! 

 

17 ประเภทของรถที่ต้องทำการ ‘จดทะเบียน’ 

…มนุษย์มีบัตรประชาชนไว้ใช้ยืนยันตัวตนของตัวเอง รถยนต์ก็เช่นกัน!…

 

ในการยืนยันตัวตนของรถยนต์จะใช้สิ่งที่เรียกว่า ‘ป้ายทะเบียน’ ที่จะใช้บ่งบอกถึงประเภทของรถ ผ่านตัวอักษร ตัวเลข และสีของรถยนต์ที่แตกต่างกัน โดยกรมขนส่งจะมีการแบ่งประเภทของรถที่ต้องทำการจดทะเบียน โดยใช้ตัวย่อ รย. แล้วตามด้วยตัวเลข ซึ่งประเภทของรถที่ต้องทำการจดทะเบียนที่ส่งผลต่อสีของป้ายทะเบียนรถจะมีอะไรบ้าง และจะใช้ตัวย่อว่าอะไร ไปดูกัน 

 

ตัวย่อ

ประเภทของรถที่ต้องทำการจดทะเบียน

รย.1 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

รย.2 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

รย.3 

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

รย.4 

รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

รย.5 

รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

รย.6 

รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน

รย.7 

รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง

รย.8 

รถยนต์รับจ้างสามล้อ

รย.9 

รถยนต์บริการธุรกิจ

รย.10 

รถยนต์บริการทัศนาจร

รย.11 

รถยนต์บริการให้เช่า

รย.12 

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

รย.13

รถแทรกเตอร์ กำหนดลักษณะตามใช้งาน

รย.14

รถบดถนน ไม่ต้องกำหนดลักษณะ

รย.15

รถใช้งานเกษตรกรรม

รย.16

รถพ่วง ไม่กำหนดลักษณะ

รย.17

รถจักรยานยนต์สาธารณะ

 

ซึ่งประเภทของรถที่ต้องทำการจดทะเบียนที่แตกต่างกันเหล่านี้ จะมีการกำหนด ‘สีของป้ายทะเบียนรถ’ ที่ไม่เหมือนกัน เพราะสีของป้ายทะเบียนคือสิ่งที่จะช่วยบอกถึงประเภทของรถได้!

 

ความหมายของสีป้ายทะเบียนที่แตกต่างกัน

ในการจดทะเบียนรถ สีของป้ายทะเบียนรถจะแตกต่างกันไปตามประเภท ลักษณะ และการใช้งานของรถที่ได้ทำการจดทะเบียน ทำให้เราจะได้เห็นสีของป้ายทะเบียนมากมายที่ไม่เหมือนกันในท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นป้ายทะเบียนที่สะท้อนแสง ป้ายทะเบียนที่ไม่สะท้อนแสง และป้ายทะเบียนสีต่าง ๆ ในส่วนนี้ Ben Tabien ได้รวบรวมความหมายของสีป้ายทะเบียนมาฝากไว้แล้วในบทความนี้

 

ป้ายสีขาว (ไม่สะท้อนแสง) ตัวหนังสือสีดำ

สำหรับความหมายของสีป้ายทะเบียนรถสีขาวและมีตัวอักษรสีดำ คือ ป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) และป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ (รย.12) ที่สามารถนำมาซื้อ-ขายทะเบียนสวยได้อีกด้วย

 

ป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 

มีข้อกำหนดคือจะต้องเป็นรถยนต์ที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร และยาวไปเกิน 12 เมตร เช่น รถเก๋งตอนเดียว รถเก๋งสองตอน รถเก๋งสามตอน รถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก รถเปิดประทุนตอนเดียว รถเปิดประทุนสองตอน รถตู้นั่งสามตอน รถพยาบาล และรถลักษณะอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด

 

ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ (รย.12) 

สีของป้ายทะเบียนรถสีขาวและมีตัวอักษรสีดำยังเป็นสีที่แสดงถึงรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์หรือไฟฟ้าที่ไม่เกินสองล้อ (สามารถพ่วงข้างเพิ่มได้ไม่เกิน 1 ล้อ) โดยมีข้อกำหนดคือจะต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 1.10 เมตร และยาวไม่เกิน 2.50 เมตร 

 

นอกจากนี้ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีพ่วงข้าง บริเวณที่พ่วงข้างจะต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 1.10 เมตร และยาวไปเกิน 1.75 เมตร อีกทั้งจะต้องมีขนาดความกว้างรวมตัวรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 1.50 เมตร วัด จากล้อหลังของรถจักรยานยนต์ไปถึงล้อของรถที่พ่วงข้างเพิ่มเข้ามา

 

ป้ายสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีน้ำเงิน 

เป็นสีของป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่ง ‘มากกว่า’ 7 ที่นั่ง (รย.2) โดยมีข้อกำหนดคือจะต้องเป็นรถที่มีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 12 เมตร โดยความยาวของตัวถัง (วัดจากศูนย์กลางของเพลาล้อหลังถึงท้ายรถ) ไม่เกิน 2 ใน 3 ของความยาวจากศูนย์กลางเพลาล้อ หน้าถึงศูนย์กลางเพลาล้อหลัง

 

ซึ่งตัวอย่างของรถที่มีสีของป้ายทะเบียนรถสีขาวสะท้อนแสงตัวหนังสือสีน้ำเงิน เช่น รถเก๋งสามตอน รถเก๋งสามตอนแถว รถนั่งสองตอนสองแถว รถตู้นั่งสามตอน รถตู้พยาบาล และรถลักษณะอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด อีกหนึ่งทะเบียนสวย กทม. ที่นิยมในการซึ้อป้ายทะเบียนเลขสวยมาใช้กัน

 

ป้ายสีขาว ตัวอักษรสีเขียว

ความหมายของสีป้ายทะเบียนรถสีขาว ตัวอักษรสีเขียว คือป้ายทะเบียนของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ซึ่งจะมีข้อกำหนดคือ เป็นรถยนต์บรรทุกที่ไม่ได้ใช้ประกอบการขนส่งและมีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 12 เมตร นอกจากนี้จะต้องมีความยาวของตัวถัง (วัดจากศูนย์กลางของเพลาล้อหลังถึงท้ายรถ) ไม่เกิน 3 ใน 5 ของความยาวจากศูนย์กลางเพลาล้อ หน้าถึงศูนย์กลางเพลาล้อหลัง

 

ซึ่งตัวอย่างของรถที่มีป้ายทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีเขียว เช่น รถเก๋งทึบบรรทุก รถกระบะบรรทุกพื้นเรียบ รถกระบะบรรทุก (มีหลังคาและไม่มีหลังคา) รถตู้บรรทุก รถดับเพลิง รถเฉพาะกิจอย่างรถเก็บขยะมูลฝอย รถเทคอนกรีต รถขนส่งน้ำอัดลม รถขนน้ำ รถขนซีเมนต์ผง และรถลักษณะอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด

 

ป้ายสีขาว ตัวอักษรสีแดง

เป็นสีของป้ายทะเบียนรถของรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลบรรทุกไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รย. 4) ที่มีข้อกำหนด คือ เป็นรถที่มีขนาดกว้างไม่เกิน 1.50 เมตร ยาวไม่เกิน 4 เมตร และที่สำคัญคือจะต้องมีความจุในกระบอกสูบของเครื่องยนต์รวมกันไปเกิน 550 ลบ.ซม. 

 

ป้ายสีแดง ตัวหนังสือสีดำ

ความหมายของสีป้ายทะเบียนสีแดงตัวหนังสือสีดำ คือป้ายทะเบียนชั่วคราวของรถยนต์ที่ยังไม่ได้ทำการจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก โดยจะมีข้อกำหนดของการใช้งานรถยนต์ที่มีป้ายประเภทนี้อยู่มากมาย เช่น 

 
  • ห้ามใช้รถป้ายสีแดง ตัวหนังสือสีดำเกิน 30 วัน หรือ 1 เดือน 

  • ห้ามใช้รถป้ายสีแดง ตัวหนังสือสีดำขับข้ามเขต

  • ห้ามใช้รถป้ายสีแดง ตัวหนังสือสีดำในเวลากลางคืน

 

ป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีแดง

เป็นสีของป้ายทะเบียนของรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด (รย.5) ที่จะสามารถรับจ้างระหว่างจังหวัดได้ โดยมีข้อกำหนด คือ เป็นรถเก๋งสองตอนไม่ต่ำกว่า 4 ประตู ที่มีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร และมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม อีกทั้งเครื่องยนต์จะต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ.ซม. 

 

ป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ

สำหรับป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ เป็นสีของป้ายทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รย. 6) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ (รย.17)

 

ป้ายทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รย. 6)

มีข้อกำหนดคือจะต้องเป็นรถเก๋งสองตอนที่มีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร มีความยาวไม่เกิน 6 เมตร และมีประตูไม่ต่ำกว่าสี่ประตู นอกจากนากนี้ยังมีกฎเกณฑ์อีกมากมาย เช่น 

 
  • ประตูต้องไม่มีการติดตั้งระบบควบคุมการปิดเปิดประตูรถจากศูนย์กลาง (CENTRAL LOCK) 

  • กระจกกันลมต้องเป็นกระจกโปร่งใส

  • ห้ามนำวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังส่วนใดส่วนหนึ่งของกระจก เป็นต้น

 

และสำหรับรถยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2535 เป็นต้นไปจะต้องมีความจุในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 1,000 ลบ.ซม. 

 

ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (รย.17)

ความหมายของสีป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำนอกจากจะใช้สำหรับเป็นป้ายทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รย. 6) แล้ว ยังสามารถใช้ได้กับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (รย.17) ที่ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 1.10 เมตร ความยาวไม่เกิน 2.50 เมตร และมีความสูงไม่เกิน 2 เมตร อีกทั้งยังต้องมีความจุในกระบอกสูบของเครื่องยนต์รวมกันไม่เกิน 125 ลบ.ซม.

 

ป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีน้ำเงิน

เป็นสีของป้ายทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง (รย. 7) ที่มีลักษณะประทุน และมีข้อกำหนด คือ จะต้องเป็นรถยนต์นั่งสองตอน ที่มีประตูไม่ต่ำกว่า 2 ประตู และมีขนาดความกว้างไม่เกิน 1.50 เมตร ยาวไม่เกิน 4 เมตร อีกทั้งยังต้องมีความจุในกระบอกสูบของเครื่องยนต์รวมกันไม่เกิน 800 ลบ.ซม.

 

ป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีเขียว

ความหมายของสีป้ายทะเบียนสีเหลืองสะท้อนแสงตัวหนังสือสีเขียว คือป้ายทะเบียนของรถยนต์รับจ้างสามล้อ (รย. 8) ที่มีข้อกำหนดคือการเป็นรถยนต์ที่มีที่นั่ง 2 ตอน / 2 แถว ซึ่งจะต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 1.50 เมตร ยาวไม่เกิน 4 เมตร และจะต้องมีความจุในกระบอกสูบของเครื่องยนต์รวมกันไม่เกิน 550 ลบ.ซม.

 

ป้ายสีเขียวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ/สีขาว

เป็นสีของป้ายทะเบียนของรถยนต์บริการธุรกิจ (รย. 9) รถยนต์บริการทัศนาจร (รย.10) และรถยนต์บริการให้เช่า (รย.11)

 

ป้ายทะเบียนรถยนต์บริการธุรกิจ (รย. 9)

เป็นรถยนต์ที่บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 7 คน มีประตูไม่ต่ำกว่า 4 ประตู และมีน้ำหนักของรถไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม อีกทั้งยังจะต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร และจะต้องมีความจุในกระบอกสูบของเครื่องยนต์รวมกันไม่เกิน 1,500 ลบ.ซม.

 

โดยมักจะเป็นรถยนต์ที่ใช้บรรทุกผู้โดยสารระหว่างท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีขนส่ง และสถานที่ของธุรกิจบริการต่าง ๆ 

 

ป้ายทะเบียนรถยนต์รถยนต์บริการทัศนาจร (รย.10)

สีของป้ายทะเบียนรถยนต์บริการทัศนาจร (รย.10) เป็นรถบรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่า ซึ่งจะต้องเป็นรถเก๋งที่มีประตูไม่ต่ำกว่า 4 ประตูและสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 7 คน โดยจะต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร มีน้ำหนักของรถไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม และจะต้องมีความจุในกระบอกสูบของเครื่องยนต์รวมกันไม่เกิน 1,500 ลบ.ซม. ซึ่งรถยนต์บริการทัศนาจร (รย.10) จะเป็นรถที่ธุรกิจท่องเที่ยวมักใช้รับ-ส่ง ผู้โดยสารเพื่อไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ นั่นเอง

 

ป้ายทะเบียนรถยนต์รถยนต์บริการให้เช่า (รย.11)

เป็นรถยนต์ที่มีสีของป้ายทะเบียนสีเขียวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ/สีขาวที่ใช้สำหรับบรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่า โดยมีข้อกำหนดคือ จะต้องเป็นรถเก๋งที่มีประตูไม่ต่ำกว่า 4 ประตู และสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 7 คน โดยจะต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร มีน้ำหนักของรถไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม และจะต้องมีความจุในกระบอกสูบของเครื่องยนต์รวมกันไม่เกิน 1,500 ลบ.ซม. ซึ่งจะต้องเป็นรถยนต์สำหรับเช่า ที่ไม่ใช่การเช่าไปรับจ้างบรรทุกคนหรือบรรทุกสิ่งของ

 

ป้ายสีส้มสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ 

ความหมายของสีป้ายทะเบียนรถสีส้มสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ คือ เป็นรถประเภทรถแทรกเตอร์ (รย.13) รถบดถนน (รย.14) รถใช้งานเกษตรกรรม (รย.15) และรถพ่วง (รย.16)

 

ป้ายทะเบียนรถแทรกเตอร์ (รย.13)

เป็นสีของป้ายทะเบียนรถยนต์สำหรับรถแทรกเตอร์หรือรถขุดตัก ที่มีล้อ สายพาน หรือเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนด้วยตนเองจะต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 4.40 เมตร และมีความยาวไม่เกิน 16.20 เมตร  โดยจะต้องใช้สำหรับขุด ตัก ดัน หรือฉุดลากสิ่งของ จะไม่ใช้สำหรับการขนส่งสิ่งของใด ๆ 

 

ป้ายทะเบียนรถบดถนน (รย.14) 

เป็นสีของป้ายทะเบียนของรถบดถนน ที่จะต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 3.50 เมตร ยาวไม่เกิน 8 เมตร 

 

ป้ายทะเบียนรถใช้งานเกษตรกรรม (รย.15) 

เป็นป้ายทะเบียนสำหรับรถที่ใช้ในงานเกษตรกรรมที่จะต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 2 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร และจะต้องมีความจุในกระบอกสูบของเครื่องยนต์รวมกันไม่เกิน 1,200 ลบ.ซม. 

 

ป้ายทะเบียนรถรถพ่วง (รย.16)

เป็นสีของป้ายทะเบียนรถพ่วง ที่จะต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 12 เมตร

 

ป้ายสีฟ้า ตัวหนังสือสีขาว (แนวยาว)

สำหรับความหมายของสีป้ายทะเบียนสีฟ้า ตัวหนังสือสีขาวนั้น คือป้ายทะเบียนสำหรับบุคคลในหน่วยงานพิเศษของทางสถานทูต สถานกงสุล หรือองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามหมวดหมู่ของตัวอักษร ดังนี้

 

>> อักษร พ คือ หน่วยงานพิเศษในสถานทูต

>> อักษร ก คือ คณะผู้แทนกงสุล

>> อักษร อ คือ องค์กรระหว่างประเทศ

 

ป้ายสีขาว ตัวอักษรสีดำ (แนวยาว)

ความหมายของสีป้ายทะเบียนรถสีขาวที่มีตัวอักษรสีดำนั้น เป็นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ซึ่งจะประกอบด้วยตัวหนังสือ จุดวงกลม ตัวเลข และเส้นขีดสีดำ

 

ป้ายสีเทา ตัวอักษรสีดำ (แนวยาว)

เป็นสีของป้ายทะเบียนรถของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ ที่จะประกอบไปด้วยตัวหนังสือ จุดวงกลม ตัวเลข และเส้นขีดสีดำ

 

ป้ายทะเบียนที่มีพื้นหลังเป็นลายกราฟิก 

สำหรับความหมายของสีป้ายทะเบียนที่มีพื้นหลังเป็นลายกราฟิก เป็นป้ายทะเบียนประมูล หรือก็คือป้ายประมูลกรุงเทพที่ได้จากการประมูลกับกรมขนส่งทางบก ซึ่งจะมีการเปิดประมูลสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งเท่านั้น โดยป้ายทะเบียนรถสวยนี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างจากป้ายธรรมดาทำให้มีความสวยงามและโดดเด่น เนื่องจากจะมีรูปกราฟิกอยู่เป็นพื้นหลัง เช่น รูปเรือสุพรรณหงส์ รูปวัดพระแก้ว หรือรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญประจำจังหวัด 

 

--------------------------------

 

จะเห็นได้ว่าสีของป้ายทะเบียนรถนั้นมีความสำคัญ เพราะความหมายของสีป้ายทะเบียนรถแต่ละสีบ่งบอกได้ถึงประเภทและลักษณะของรถที่แตกต่างกัน เราจึงต้องมีการจดทะเบียนรถยนต์กับกรมขนส่งทางบกและใช้งานรถให้ตรงกับสีของป้ายทะเบียนนั้น ๆ เพื่อไม่ให้มีความผิดทางกฎหมาย และเพื่อเป็นการระบุตัวตนให้กับรถคู่ใจของเรานั่นเอง


บทความล่าสุด