คำถามที่พบบ่อย

เปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัดต้องทำยังไง

การเปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด หรือการขอเปลี่ยนแปลงจังหวัดการจดทะเบียนรถจะต้องทำการแจ้งย้ายออกก่อน จึงจะแจ้งย้ายเข้าจังหวัดที่ต้องการได้ หลักฐานการแจ้งย้ายรถออก 1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 2.หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ขั้นตอน 1.ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน 2.ชำระเงินค่าธรรมเนียม 3.รอรับเอกสารคืน โดยการแจ้งย้ายออกสามารถทำได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเดิม หรือที่จังหวัดปลายทางก็ได้ แต่จะต้องไม่มีภาษีค้างชำระและยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดภาษีไม่น้อยกว่า 30 วัน หลักฐานการแจ้งย้ายรถเข้า 1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 2.หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 3.แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม **กรณี เจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่แจ้งย้ายรถเข้า ให้ขอแจ้งใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ซึ่งเจ้าบ้านที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นยินยอม ขั้นตอน 1. ยื่นคำร้องขอย้ายรถเข้าพร้อมหลักฐานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งย้ายรถออก (นับรวมวันหยุดราชการ) 2. นำรถเข้ารับการตรวจสอบ 3. ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถและแผ่นป้ายทะเบียนรถ 4. กรณี เจ้าของรถไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่แจ้งย้ายรถเข้า ให้ขอแจ้งใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดนั้นที่เจ้าของบ้านให้ความยินยอม เพียงเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัดได้อย่างง่ายดาย

เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถราคาเท่าไร ซื้อทะเบียนรถใหม่แล้วมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหม

การเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถราคาจะแตกต่างกันระหว่างรถป้ายแดงกับรถป้ายธรรมดา 1. รถป้ายแดง สามารถนำเอกสารให้โชว์รูมจดได้เลย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2. รถป้ายธรรมดา สามารถนำเล่มทะเบียนเก่าไปขอใช้ทะเบียนใหม่ได้ที่ กรมขนส่ง จตุจักร โดยมีค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ ราคา 2,000 บาท

ป้ายประมูลถือลอยได้กี่ปี

เมื่อได้ป้ายประมูลมาแล้วหากไม่เปลี่ยนใช้เลย ป้ายประมูลถือลอยได้กี่ปี ซึ่งแท้จริงแล้วป้ายทะเบียนประมูล และเอกสารสามารถถือลอยได้ตลอด แต่ทาง Ben Tabien ขอแนะนำให้รีบจดทะเบียนภายใน 1 ปี เพราะหากเอกสารหายจะยากต่อการค้นประวัติ ทั้งนี้เอกสารสำหรับป้ายทะเบียนประมูลสามารถถือลอยได้ฟรี ไม่มีค่าภาษีรายปี

เปลี่ยนทะเบียนรถได้กี่ครั้ง

สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถหลายครั้ง หรือเปลี่ยนใจหลังจากเปลี่ยนป้ายทะเบียนไปแล้ว อาจจะกังวลว่าจะสามารถเปลี่ยนทะเบียนรถได้กี่ครั้ง Ben Tabien ขอบอกเลยว่าการเปลี่ยนทะเบียนรถ สามารถทำกี่ครั้งก็ได้ ไม่มีกำหนด

เปลี่ยนทะเบียนรถกี่วันได้

หลังจากซื้อป้ายทะเบียนประมูลไปแล้วทุกคนคงมีความกังวลว่าเปลี่ยนทะเบียนรถกี่วันได้ ซึ่งหากเป็นการเปลี่ยนทะเบียนรถป้ายแดง เมื่อเตรียมเอกสารและหลักฐานครบถ้วนถูกต้องสามารถจดทะเบียนรถเสร็จได้ภายในวันเดียว และหากเป็นการเปลี่ยนทะเบียนรถป้ายธรรมดา(ขาว-ดำ) เมื่อเตรียมเอกสารและหลักฐานครบก็สามารถรับทะเบียนได้ภายในวันเดียวเช่นเดียวกัน

เปลี่ยนป้ายขาวเป็นป้ายประมูล

การเปลี่ยนป้ายขาวเป็นป้ายประมูลสามารถทำได้ ดังนี้ 1. เตรียมเล่มทะเบียน 2. เตรียมหลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ 3. เข้าดำเนินการที่กรมขนส่ง จตุจักรได้เลย

หากต้องการจะขายรถแต่ไม่ขายทะเบียน หรือต้องการเปลี่ยนรถต้องทำอย่างไร

หากอยากขายรถแต่ไม่ขายทะเบียน สามารถทำได้โดยการนำเล่มทะเบียนไปขอสงวนสิทธิ์ไว้ที่ชื่อเจ้าของรถ ทางกรมขนส่งจะให้เอกสารมาถือไว้แทน การขอสงวนสิทธิ์ป้ายทะเบียนรถยังสามารถทำได้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนรถ หรือสลับป้ายทะเบียน

เปลี่ยนป้ายประมูลเป็นป้ายขาว

หากเจ้าของรถไม่ถูกใจป้ายทะเบียนประมูลแต่ยังอยากใช้เลขทะเบียนเดิมอยู่สามารถทำการเปลี่ยนป้ายประมูลเป็นป้ายขาว-ดำได้โดยที่ เจ้าของรถต้องเตรียมเล่มทะเบียนและเอกสารให้ครบ และสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองที่กรมขนส่งได้เลย

เปลี่ยนเลขทะเบียนรถยนต์ทําอย่างไร

เมื่อซื้อทะเบียนรถสวยไปแล้วหลายคนอาจยังสงสัยอยู่ว่าการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถยนต์ทําอย่างไร ทาง Ben Tabien ขอแบ่งการเปลี่ยนทะเบียนรถเป็น 2 กรณี ซึ่งจะแตกต่างกันที่เอกสารและค่าใช้จ่าย 1. เปลี่ยนทะเบียนรถสำหรับรถใหม่ (ทะเบียนรถป้ายแดง) หลังจากเตรียมเอกสารครบแล้ว สามารถส่งเอกสารให้กับทางศูนย์รถ หรือตัวแทนจำหน่ายรถ เพื่อที่จะให้ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2. เปลี่ยนทะเบียนรถสำหรับรถเก่าที่มีทะเบียนเดิมอยู่แล้ว หลังจากเตรียมเอกสารครบแล้ว สามารถนำเล่มทะเบียนเก่าไปขอใช้ทะเบียนใหม่ได้ที่ กรมขนส่ง จตุจักร จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2,000 บาท

เปลี่ยนทะเบียนรถต้องแจ้งประกันไหม

หากซื้อป้ายประมูลไปเปลี่ยนทะเบียนรถต้องแจ้งประกันไหม Ben Tabien ขอบอกเลยว่าหลังจากเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่แล้วควรรีบแจ้งบริษัทประกันฯ ทันที เพื่อเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนรถให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกเมื่อต้องแจ้งเคลมโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. นำส่งเอกสารให้บริษัทประกันฯ หลังมีการเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่แล้ว 2. บริษัทประกันฯ จะออกสลักหลัง เปลี่ยนแปลงให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

รถติดไฟแนนซ์เปลี่ยนทะเบียนได้ไหม

อยากจะเปลี่ยนทะเบียนรถแต่รถติดไฟแนนซ์เปลี่ยนทะเบียนได้ไหม เป็นที่แน่นอนว่ารถติดไฟแนนซ์สามารถเปลี่ยนทะเบียนได้ โดยติดต่อไฟแนนซ์และแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่เพื่อขอสมุดเล่มทะเบียนตัวจริงมาดำเนินการเปลี่ยนทะเบียนใหม่

จะสามารถตรวจสอบเอกสารทะเบียนประมูลได้อย่างไร

เอกสารทะเบียนประมูลสามารถนัดรับได้ที่ กรมขนส่ง จตุจักร ได้ทุกวันทำการ และสามารถตรวจสอบเอกสารทุกใบได้ทันทีที่กรมขนส่ง