ทำนายทะเบียนรถ

ดูดวงทะเบียนรถ ทำนายทะเบียนรถ

อักษร

เลขทะเบียน

เลข ตัวอักษร
1 กดถทภฤ
-'---
2 ขงชบป
-ูเ---
3 ฆฒตฑ
-๋
4 ญธรษค
----
5 ฉฌฏณนมหฬฮ
-
เลข ตัวอักษร
6 จลวอ
-
7 ศสซ
---
8 ผพยฝฟ
-
9 ฐฎ
--
ผลรวมดีมาก 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65, 69, 79
ผลรวมดี 10, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53, 60, 72, 74, 75, 78

ดูดวงทะเบียนรถ ทํานายทะเบียนรถ ดูดวงผลรวมทะเบียนรถ ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ เลขทะเบียนรถ สามารถทํานายได้หลายแบบ เช่น

- หมวดอักษร (รวมตัวเลขหน้าหมวด (ถ้ามี) และ ตัวเลข 4 หลัก)

- ทํานายเฉพาะเลขทะเบียน 4 หลัก หรือ ทํานายรวมกับตัวเลขหน้าหมวดอักษร

** การวิเคราะห์ด้านล่างจะใช้แบบแรกเป็นหลัก รวมวิเคราะห์ตามหลักทักษาปกรณ์ ในลักษณะอักษรถูกโฉลกทักษากับผู้ครอบครอง ผู้ใช้ ผู้ขับประจํา หรือไม่ **